Europska unija

Europski parlament: 1994. – 1999. Parlament na odlasku

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 214 34,19%
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 201 32,11%
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 42 6,71%
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 34 5,43%
UPE - Klub zastupnika Unija za Europu 34 5,00%
V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 27 4,31%
ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 21 3,35%
I-EDN - Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda 15 2,00%
NI - Nezavisni zastupnici 38 6,07%

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

8. 7. 2019. - 12:11
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini
Europska unija
Godina Žene Muškarci
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
22. 10. 2019. - 11:30
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Konačni rezultati

Odaziv u Europskoj uniji po godini u postocima
Godina Europska unija
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%