Češka

Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Češka - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 6
PSE 2
EPP-ED 14
IND/DEM 1
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Češka - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ODS Občanská Demokratická Strana 9
SNK ED SNK sdruž.nez. a Evropští dem 2
EDS Evropská demokratická strana 1
KDU-ČSL Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 2
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KSČM Komunistická str.Cech a Moravy 6
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ČSSD Ceská str.sociálne demokrat. 2
IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nez/Dem NEZÁVISLÍ /Democracy 1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Politika 21 Politika 21 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.