Danska

Mandati prema klubovima zastupnika: 1984. – 1989. Danska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
COM 2
S 3
ARC 4
L 2
PPE 1
ED 4

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • S - Klub zastupnika socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ED - Klub zastupnika europskih demokrata
  • COM - Klub zastupnika komunista i saveznika
  • L - Klub zastupnika liberala i demokrata
  • RDE - Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza
  • ARC - Klub zastupnika Duga: Federacija Saveza zelenih i europske alternative, Agelev-Ecola, Danskog pučkog pokreta protiv članstva u Europskoj zajednici i Europskog slobodnog saveza u Europskom parlamentu
  • DR - Klub zastupnika europske desnice
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1984. – 1989. Danska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ED - Klub zastupnika europskih demokrata 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KF Konservative Folkeparti 4
ARC - Klub zastupnika Duga: Federacija Saveza zelenih i europske alternative, Agelev-Ecola, Danskog pučkog pokreta protiv članstva u Europskoj zajednici i Europskog slobodnog saveza u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FolkB Folkebevægelsen mod EU 4
S - Klub zastupnika socijalista 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
S Socialdemokratiet 3
COM - Klub zastupnika komunista i saveznika 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SF Socialistisk Folkeparti 2
L - Klub zastupnika liberala i demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Venstre 2
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CD Centrum-Demokraterne 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.