Danska

Mandati prema klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Danska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
PSE 3
EDD 4
ELDR 6
EPP-ED 1
UEN 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • TDI - Tehnički klub nezavisnih zastupnika – miješani klub zastupnika
  • EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Danska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Venstre 5
RV Radikale Venstre 1
EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Juni.B Junibevægelsen 3
Folk.B Folkebevægelsen Mot EC 1
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SOC Socialdemokraterna 3
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KONS Konservative Folkeparti 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SF Socialistisk Folkeparti 1
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DF Dansk Folkeparti 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 10. 2019. - 17:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Danska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Danska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 31% 69% 16% 84%
1984 38% 62% 18% 82%
1989 38% 62% 19% 81%
1994 44% 56% 26% 74%
1999 38% 62% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 46% 54% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 46% 54% 41% 59%
25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Danska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Danska Europska unija
1979 47,82% 61,99%
1984 52,38% 58,98%
1989 46,17% 58,41%
1994 52,92% 56,67%
1999 50,46% 49,51%
2004 47,89% 45,47%
2009 59,54% 42,97%
2014 56,32% 42,61%
2019 66,08% 50,66%