Francuska

Mandati prema klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Francuska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
COM 19
S 23
L 15
PPE 9
DEP 15

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • S - Klub zastupnika socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ED - Klub zastupnika europskih demokrata
  • COM - Klub zastupnika komunista i saveznika
  • L - Klub zastupnika liberala i demokrata
  • DEP - Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata
  • CDI - Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Francuska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S - Klub zastupnika socijalista 23
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 21
MRG Movement des Radicaux de Gauche 1
UFE Union pour la France en Europe 1
COM - Klub zastupnika komunista i saveznika 19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PCF Parti Communiste Francais 19
L - Klub zastupnika liberala i demokrata 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UFE Union pour la France en Europe 15
DEP - Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DIFE Défense des Intérêts de la France en Europe 15
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UFE Union pour la France en Europe 9

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.