Francuska

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Francuska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 5
S&D 14
Verts/ALE 15
ALDE 6
EPP 30
EFD 1
NI 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Francuska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 30
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UMP Union pour un Mouvement Populaire 24
PR Parti Radical 1
NC Nouveau Centre 1
UDI Union des Démocrates et Indépendants 3
PR-UDI Parti Radical - Union des Démocrates et Indépendants 1
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europe Ecologie Europe Écologie 13
Nouvelle Donne Nouvelle Donne 1
PNC Parti de la Nation Corse 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 14
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MoDem Mouvement démocrate 5
CAP 21 Citoyenneté, action, participation pour le xxie siècle 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FG (PCF, PG, PCR) Front de gauche (Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Parti Communiste Réunionnais) 4
Alliance des Outre-Mers Alliance des Outre-Mers 1
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MPF Mouvement pour la France 1
NI - Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FN Front National 3

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.