Rezultati prema državnoj stranci: 2014. – 2019. Austrija - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
ÖVP - Österreichische Volkspartei 26,98%
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs 24,09%
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs 19,72%
GRÜNE - Die Grünen - Dei Grüne Alternative 14,52%
NEOS - Das neue Österreich 8,14%
Druge stranke - Druge stranke 6,55%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Austrija - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 5
Zeleni/ESS 3
ALDE 1
EPP 5
NI 4

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Austrija - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ÖVP Österreichische Volkspartei 5
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 5
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 3
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NEOS Das neue Österreich 1
NI - Nezavisni zastupnici 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 4

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Austrija - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Austrija Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1999 38% 62% 30% 70%
2004 28% 72% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 44% 56% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
28. 5. 2019. - 14:38
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Austrija - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Austrija Europska unija
1996 67,73%
1999 49,40% 49,51%
2004 42,43% 45,47%
2009 45,97% 42,97%
2014 45,39% 42,61%
2019 59,80% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon