Mandati prema klubovima zastupnika: 1989. – 1994. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S 5
V 2
LDR 2
PPE 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • S - Klub zastupnika socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • LDR - Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista
  • V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
  • RDE - Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza
  • ARC - Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu
  • CG - Koalicija ljevice
  • DR - Tehnički klub zastupnika europske desnice
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1989. – 1994. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S - Klub zastupnika socijalista 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 5
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSC Parti Social Chrétien 2
LDR - Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PRL Parti Réformateur Libéral 2
V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon