Mandati prema klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE 3
V 1
ELDR 3
PPE 2
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • GUE - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice
  • FE - Klub zastupnika Forza Europa
  • RDE - Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza
  • V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
  • ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza
  • EDN - Klub zastupnika Europe naroda (Koordinacijska skupina)
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 3
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PRL Parti Réformateur Liberal 2
PRL/FDF Parti Réformateur Liberal-Front Democratique Francophone 1
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSC Parti Social Chrétien 2
V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ecolo Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FN Front National 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon