Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 3
Zeleni/ESS 1
ALDE 3
EPP 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • ENS - Klub zastupnika Europe nacija i sloboda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Belgija - Glasački kolegij francuskog govornog područja - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 3
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MR Mouvement Réformateur 3
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon