Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Bugarska - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
GERB - Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya 24,36%
BSP - Bulgarska sotsialisticheska partiya 18,50%
DPS - Dvizhenie za prava i svobodi 14,14%
ATAKA - Natsionalen Sayuz Ataka 11,96%
NDSV - Nacionalno dviženie za stabilnost i vazhod 7,96%
SDS - Săjuz na Demokratičnite Sili 7,95%
Druge stranke - Druge stranke 15,13%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Bugarska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 4
ALDE 5
EPP 6
NI 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Bugarska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
GERB Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya 5
SDS Săjuz na Demokratičnite Sili 1
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DPS Dvizhenie za prava i svobodi 3
NDSV Nacionalno dviženie za stabilnost i vazhod 2
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
BSP Bulgarska sotsialisticheska partiya 4
NI - Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ATAKA Natsionalen Sayuz Ataka 2

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Bugarska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Bugarska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 44% 56% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 29% 71% 41% 59%
3. 6. 2019. - 11:52
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Bugarska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Bugarska Europska unija
2007 29,22%
2009 38,99% 42,97%
2014 35,84% 42,61%
2019 32,64% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon