Mandati prema klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Danska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
COM 1
S 4
CDI 4
DEP 1
ED 2
L 3
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • S - Klub zastupnika socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ED - Klub zastupnika europskih demokrata
  • COM - Klub zastupnika komunista i saveznika
  • L - Klub zastupnika liberala i demokrata
  • DEP - Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata
  • CDI - Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Danska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S - Klub zastupnika socijalista 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
S Socialdemokratiet 3
Siumut Siumut 1
CDI - Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FOLKB Folkebevægelsen mod EU 4
L - Klub zastupnika liberala i demokrata 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Venstre 3
ED - Klub zastupnika europskih demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KF Konservative Folkeparti 2
COM - Klub zastupnika komunista i saveznika 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SF Socialistisk Folkeparti 1
DEP - Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FRP Fremskridtspartiet 1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CD Centrum-Demokraterne 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 10. 2019. - 17:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Danska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Danska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 31% 69% 16% 84%
1984 38% 62% 18% 82%
1989 38% 62% 19% 81%
1994 44% 56% 26% 74%
1999 38% 62% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 46% 54% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 46% 54% 41% 59%
25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Danska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Danska Europska unija
1979 47,82% 61,99%
1984 52,38% 58,98%
1989 46,17% 58,41%
1994 52,92% 56,67%
1999 50,46% 49,51%
2004 47,89% 45,47%
2009 59,54% 42,97%
2014 56,32% 42,61%
2019 66,08% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon