Rezultati prema državnoj stranci: 2014. – 2019. Estonija - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
ER - Eesti Reformierakond 24,30%
KE - Eesti Keskerakond 22,40%
IRL - Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 13,90%
SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13,60%
I. TARAND (IND.) - Indrek Tarand (Independent) 13,20%
Druge stranke - Druge stranke 12,60%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Estonija - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 1
Zeleni/ESS 1
ALDE 3
EPP 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Estonija - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KE Eesti Keskerakond 1
ER Eesti Reformierakond 2
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IRL Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SDE Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
I. TARAND (IND.) Indrek Tarand (Independent) 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Estonija - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Estonija Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 50% 50% 31% 69%
2009 50% 50% 35% 65%
2014 50% 50% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27. 5. 2019. - 01:28
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Estonija - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Estonija Europska unija
2004 26,83% 45,47%
2009 43,90% 42,97%
2014 36,52% 42,61%
2019 37,60% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon