Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Finska - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 23,20%
KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland 19,00%
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 17,50%
KD-PS - VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 14,00%
VIHR - Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 12,40%
SFP - Svenska folkpartiet i Finland 6,10%
Druge stranke - Druge stranke 7,80%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Finska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 2
Verts/ALE 2
ALDE 4
EPP 4
EFD 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Finska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 3
KD-PS VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 1
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 3
SFP Svenska folkpartiet i Finland 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
VIHR Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 2
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KD-PS VAALILIITOSSA - I VALFÖRBUND 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Finska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Finska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1999 44% 56% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 62% 38% 35% 65%
2014 54% 46% 37% 63%
2019 54% 46% 41% 59%
25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Finska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Finska Europska unija
1996 57,60%
1999 30,14% 49,51%
2004 39,43% 45,47%
2009 38,60% 42,97%
2014 39,10% 42,61%
2019 40,80% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon