Rezultati prema državnoj stranci: 2014. – 2019. Finska - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 22,60%
KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland 19,70%
PS - Perussuomalaiset/Sannfinländarna 12,90%
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 12,30%
VAS - Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet 9,30%
VIHR - Vihreä liitto/Gröna förbundet 9,30%
SFP (RKP) - Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue 6,80%
Druge stranke - Druge stranke 7,10%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Finska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
S&D 2
Zeleni/ESS 1
ALDE 4
EPP 3
ECR 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Finska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SFP (RKP) Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue 1
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 3
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 3
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
ECR - Europski konzervativci i reformisti 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Perussuomalaiset/Sannfinländarna 2
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
VAS Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
VIHR Vihreä liitto/Gröna förbundet 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Finska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Finska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1999 44% 56% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 62% 38% 35% 65%
2014 54% 46% 37% 63%
2019 54% 46% 41% 59%
25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Finska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Finska Europska unija
1996 57,60%
1999 30,14% 49,51%
2004 39,43% 45,47%
2009 38,60% 42,97%
2014 39,10% 42,61%
2019 40,80% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon