Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Francuska - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
UMP - Union pour un Mouvement Populaire 27,80%
PS - Parti Socialiste 16,48%
Europe Écologie - Europe Écologie 16,28%
MoDem - Mouvement démocrate 8,40%
FN - Front National 6,30%
FG - Front de gauche pour changer d'Europe 6,00%
Libertas (MPF-CPNT) - Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition) 4,60%
AOM - Alliance des Outre-mers 0,42%
Druge stranke - Druge stranke 13,72%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Francuska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 5
S&D 14
Verts/ALE 14
ALDE 6
EPP 29
EFD 1
NI 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Francuska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 29
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UMP Union pour un Mouvement Populaire 29
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Parti Socialiste 14
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europe Écologie Europe Écologie 14
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MoDem Mouvement démocrate 6
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FG Front de gauche pour changer d'Europe 4
AOM Alliance des Outre-mers 1
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Libertas (MPF-CPNT) Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition) 1
NI - Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FN Front National 3

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Francuska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Francuska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27. 5. 2019. - 10:18
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Francuska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Francuska Europska unija
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon