25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Rezultati prema državnoj stranci: 2019. – 2024. Hrvatska - Službeni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
HDZ - Hrvatska demokratska zajednica 22,72%
SDP - Socijaldemokratska partija Hrvatske 18,71%
Coal Hrv. Suverenisti - Coalition Hrvatski suverenisti (HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku + Hrvatska konzervativna stranka - HKS + Hrvatska stranka prava de. Ante Starrčević - HSP AS + Ujedinjeni hrvatski domoljubi - UHD) 8,52%
Mislav Kolakušić - Independent Mislav Kolakušić 7,89%
ŽIVI ZID - Živi zid 5,66%
Coal AMS (HL + PGS + HSU + IDS + HSS + GLAS + Demokrati) - Coalition Amsterdamska koalicija (Hrvatski laburisti + Primorsko goranski savez + Hrvatska stranka umirovljenika + Istarski demokratski sabor + Hrvatska seljačka stranka + Građansko-liberalni savez + Demokrati) 5,19%
MOST - Most nezavisnih lista 4,67%
Marijana Petir - Independent Marijana Petir 4,40%
Coal (NHR + HSP) - Coalition (Neovisni za Hrvatsku + Hrvatska Stranka Prava) 4,37%
HNS - Hrvatska narodna stranka 2,60%
START - Stranka antikorupcije, razvoja i transparentnosti 2,02%
Bandić Milan 365 - Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti 1,97%
Coal. Zelena ljevica - Coalition Zelena ljevica (Možemo! - politička platforma + Nova ljevica + Održivi razvoj Hrvatske - ORaH) 1,79%
Coal (PAMETNO + UK) - Coalition (Pametno + Unija Kvarnera coalition) 1,40%
Druge stranke - Druge stranke 8,09%
2. 7. 2019. - 10:00
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Mandati prema klubovima zastupnika: 2019. – 2024. Hrvatska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 3
Renew Europe 1
EPP 4
ECR 1
NI 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 10:00
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2019. – 2024. Hrvatska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
HDZ Hrvatska demokratska zajednica 4
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske 3
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal Hrv. Suverenisti Coalition Hrvatski suverenisti (HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku + Hrvatska konzervativna stranka - HKS + Hrvatska stranka prava de. Ante Starrčević - HSP AS + Ujedinjeni hrvatski domoljubi - UHD) 1
Renew Europe - Renew Europe group 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal AMS (HL + PGS + HSU + IDS + HSS + GLAS + Demokrati) Coalition Amsterdamska koalicija (Hrvatski laburisti + Primorsko goranski savez + Hrvatska stranka umirovljenika + Istarski demokratski sabor + Hrvatska seljačka stranka + Građansko-liberalni savez + Demokrati) 1
NI - Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ŽIVI ZID Živi zid 1
Mislav Kolakušić Independent Mislav Kolakušić 1

HDZ > EPP: RESSLER Karlo, SOKOL Tomislav, ZOVKO Željana, ŠUICA Dubravka

SDP > S&D: BORZAN Biljana, MATIĆ Predrag Fred, PICULA Tonino

ŽIVI ZID > NI: SINČIĆ Ivan Vilibor

Coal Hrv. Suverenisti > ECR: TOMAŠIĆ Ruža

Coal AMS (HL + PGS + HSU + IDS + HSS + GLAS + Demokrati) > Renew Europe: FLEGO Valter

Mislav Kolakušić > NI: KOLAKUŠIĆ Mislav

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Hrvatska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Hrvatska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2009 33% 67% 35% 65%
2014 45% 55% 37% 63%
2019 36% 64% 41% 59%
25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Hrvatska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Hrvatska Europska unija
2013 20,84%
2014 25,24% 42,61%
2019 29,85% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon