Mandati prema klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Irska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE 1
Verts/ALE 2
ELDR 1
EPP-ED 5
UEN 6

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Irska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FF Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach 6
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FG Fine Gael - The United Ireland Party 4
Ind Independent 1
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
GP Comhaontas Glas 2
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Páirtí an Lucht Oibre 1
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ind Independent 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon