Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Latvija - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
PS - Pilsoniska savieniba 24,32%
SC - Saskaņas Centrs 19,57%
PCTVL - Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 9,66%
LPP/LC - Latvijas Pirma- Partija/Latvijas Cels 7,49%
TB/LNKK - Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  7,45%
JL - Jaunais laiks 6,66%
Druge stranke - Druge stranke 24,85%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Latvija - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
S&D 1
Verts/ALE 1
ALDE 1
EPP 3
ECR 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Latvija - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
JL Jaunais laiks 1
PS Pilsoniska savieniba 2
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SC Saskaņas Centrs 1
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LPP/LC Latvijas Pirma- Partija/Latvijas Cels 1
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PCTVL Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 1
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
TB/LNKK Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SC Saskaņas Centrs 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Latvija - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Latvija Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 33% 67% 31% 69%
2009 38% 62% 35% 65%
2014 37% 63% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
4. 6. 2019. - 15:48
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Latvija - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Latvija Europska unija
2004 41,34% 45,47%
2009 53,70% 42,97%
2014 30,24% 42,61%
2019 33,53% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon