Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Njemačka - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
CDU - Christlich-Demokratische Union 30,70%
SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands 20,80%
Grünen - Bündnis 90/Die Grünen 12,10%
FDP - Freie Demokratische Partei 11,00%
DIE LINKE - Die Linkspartei/ Die Linke 7,50%
CSU - Christlich-Soziale Union 7,20%
Druge stranke - Druge stranke 10,70%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Njemačka - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 8
S&D 23
Verts/ALE 14
ALDE 12
EPP 42

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Njemačka - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 42
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CDU Christlich-Demokratische Union 34
CSU Christlich-Soziale Union 8
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 23
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 23
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Grünen Bündnis 90/Die Grünen 14
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FDP Freie Demokratische Partei 12
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DIE LINKE Die Linkspartei/ Die Linke 8

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Njemačka - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Njemačka Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 15% 85% 16% 84%
1984 20% 80% 18% 82%
1989 31% 69% 19% 81%
1994 35% 65% 26% 74%
1999 37% 63% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 37% 63% 35% 65%
2014 36% 64% 37% 63%
2019 36% 64% 41% 59%
24. 6. 2019. - 15:14
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Njemačka - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Njemačka Europska unija
1979 65,73% 61,99%
1984 56,76% 58,98%
1989 62,28% 58,41%
1994 60,02% 56,67%
1999 45,19% 49,51%
2004 43,00% 45,47%
2009 43,27% 42,97%
2014 48,10% 42,61%
2019 61,38% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon