Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Portugal - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 4
S&D 8
ALDE 1
EPP 8

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • ENS - Klub zastupnika Europe nacija i sloboda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Portugal - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSD Partido Social Democrata 6
PP Partido Popular 1
MPT Partido da Terra 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Partido Socialista 8
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
BE Bloco de Esquerda 1
PCP (Coal. CDU) Partido Comunista Português 3
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PDR (former MPT) Partido Democrático Republicano 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon