Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Rumunjska - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
PSD-PC - Alianţa Electorală PSD+PC 31,07%
PD-L - Partidul Democrat Liberal 29,71%
PNL - Partidul Național Liberal 14,52%
UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România 8,92%
PRM - Partidul România Mare 8,65%
Băsescu E. - Băsescu Elena 4,22%
Druge stranke - Druge stranke 7,13%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Rumunjska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 11
ALDE 5
EPP 14
NI 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Rumunjska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PD-L Partidul Democrat Liberal 10
UDMR Uniunea Democrată Maghiară din România 3
Băsescu E. Băsescu Elena 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSD-PC Alianţa Electorală PSD+PC 11
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PNL Partidul Național Liberal 5
NI - Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PRM Partidul România Mare 3

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Rumunjska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Rumunjska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 29% 71% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 31% 69% 37% 63%
2019 22% 78% 41% 59%
25. 9. 2019. - 18:12
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Rumunjska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Rumunjska Europska unija
2007 29,47%
2009 27,67% 42,97%
2014 32,44% 42,61%
2019 51,20% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon