Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Rumunjska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 11
ALDE 5
EPP 14
NI 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Rumunjska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PDL Partidul Democrat Liberal 9
PNTCD Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat 1
UDMR Uniunea Democrată Maghiară din România 2
Ind. Independent 1
PMP Partidul Mișcarea Populară 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSD Partidul Social Democrat 10
PC Partidul Conservator 1
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PNL Partidul National Liberal 5
NI - Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSD Partidul Social Democrat 1
PRM Partidul România Mare 2

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon