Mandati prema klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Ujedinjena Kraljevina - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S 18
DEP 1
ED 61
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • S - Klub zastupnika socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ED - Klub zastupnika europskih demokrata
  • COM - Klub zastupnika komunista i saveznika
  • L - Klub zastupnika liberala i demokrata
  • DEP - Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata
  • CDI - Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Ujedinjena Kraljevina - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ED - Klub zastupnika europskih demokrata 61
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  60
UUP Ulster Unionist Party 1
S - Klub zastupnika socijalista 18
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 17
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
DEP - Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SNP Scottish National Party  1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DUP Democratic Unionist Party  1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Ujedinjena Kraljevina - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Ujedinjena Kraljevina Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 14% 86% 16% 84%
1984 15% 85% 18% 82%
1989 15% 85% 19% 81%
1994 18% 82% 26% 74%
1999 24% 76% 30% 70%
2004 26% 74% 31% 69%
2009 33% 67% 35% 65%
2014 41% 59% 37% 63%
2019 47% 53% 41% 59%
22. 10. 2019. - 11:30
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Ujedinjena Kraljevina - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Ujedinjena Kraljevina Europska unija
1979 32,35% 61,99%
1984 32,57% 58,98%
1989 36,37% 58,41%
1994 36,43% 56,67%
1999 24,00% 49,51%
2004 38,52% 45,47%
2009 34,70% 42,97%
2014 35,60% 42,61%
2019 37,18% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon