Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Ujedinjena Kraljevina - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
PSE 19
Verts/ALE 5
ALDE 11
EPP-ED 27
IND/DEM 8
NI 7

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Ujedinjena Kraljevina - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 27
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  26
UUP Ulster Unionist Party 1
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 19
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LD Liberal Democrats  11
IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UKIP UK Independence Party 8
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
GP Green Party of England and Wales 2
SNP Scottish National Party 2
PC Plaid Cymru 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SF Sinn Fein 1
NI - Nezavisni zastupnici 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  2
UKIP UK Independence Party 2
TU Traditional Unionist 1
Ind. Independent 2

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon