Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Ujedinjena Kraljevina - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 12
ECR 27
EFD 8
NI 7

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Ujedinjena Kraljevina - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ECR - Europski konzervativci i reformisti 27
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  25
UCU-NF Ulster Conservatives and Unionists - New Force 1
Ind. Independent 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 13
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LDP Liberal Democrats  12
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UKIP UK Independence Part 8
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SF Sinn Fein 1
NI - Nezavisni zastupnici 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UKIP UK Independence Part 2
BNP British National Party 1
DUP Democratic Unionist Party 1
WDAR We Demand a Referendum Party 1
BDP British Democratic Party 1
AIE An Independence from Europe 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon