Mandati prema klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE 29
Verts/ALE 6
EDD 3
ELDR 10
EPP-ED 36

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • TDI - Tehnički klub nezavisnih zastupnika – miješani klub zastupnika
  • EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 36
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  36
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 29
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab Labour Party 29
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ldem. Liberal Democrats  10
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SNP Scottish National Party  2
PCymru Plaid Cymru 2
GreenP Greens  2
EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UK Ind UK Independence Party 3

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon