Mandati prema klubovima zastupnika i državama: 2014. – 2019. Konstituirajuća sjednica

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Broj mandata Mandati
Austrija 5 5 1 3 4 18
Belgija 4 4 4 6 2 1 21
Bugarska 7 4 2 4 17
Cipar 2 2 2 6
Češka 7 4 2 4 3 1 21
Danska 1 3 4 3 1 1 13
Estonija 1 1 3 1 6
Finska 3 2 2 4 1 1 13
Francuska 20 13 7 4 6 1 23 74
Grčka 5 4 1 6 5 21
Hrvatska 5 2 1 2 1 11
Irska 4 1 1 1 4 11
Italija 17 31 3 17 5 73
Latvija 4 1 1 1 1 8
Litva 2 2 1 3 1 2 11
Luksemburg 3 1 1 1 6
Mađarska 12 4 2 3 21
Malta 3 3 6
Nizozemska 5 3 2 7 3 2 4 26
Njemačka 34 27 8 4 8 13 2 96
Poljska 23 5 19 4 51
Portugal 7 8 2 4 21
Rumunjska 15 16 1 32
Slovačka 6 4 2 1 13
Slovenija 5 1 1 1 8
Španjolska 17 14 8 11 4 54
Švedska 4 6 3 1 4 2 20
Ujedinjena Kraljevina 20 20 1 1 6 24 1 73
Europska unija 221 191 70 67 52 50 48 52 751

Mandati prema klubovima zastupnika i državama: 2014. – 2019. Konstituirajuća sjednica

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata