2. 7. 2019. - 10:00
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Mandati prema klubovima zastupnika i državama: 2019. – 2024. Konstituirajuća sjednica

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Broj mandata Mandati
Austrija 7 5 1 2 3 18
Belgija 4 3 3 4 1 3 3 21
Bugarska 7 5 2 3 17
Cipar 2 2 2 6
Češka 5 4 6 1 3 2 21
Danska 1 3 5 1 2 1 13
Estonija 2 3 1 6
Finska 3 2 3 1 2 2 13
Francuska 8 5 21 6 12 22 74
Grčka 8 2 1 6 4 21
Hrvatska 4 3 1 1 2 11
Irska 4 1 4 2 11
Italija 7 19 5 28 14 73
Latvija 2 2 2 1 1 8
Litva 4 2 1 2 2 11
Luksemburg 2 1 2 1 6
Mađarska 13 5 2 1 21
Malta 2 4 6
Nizozemska 6 6 4 6 1 3 26
Njemačka 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Poljska 17 8 26 51
Portugal 7 9 4 1 21
Rumunjska 14 10 8 32
Slovačka 4 3 2 2 2 13
Slovenija 4 2 2 8
Španjolska 12 20 3 8 6 2 3 54
Švedska 6 5 3 3 1 2 20
Ujedinjena Kraljevina 10 4 17 1 11 30 73
Europska unija 182 154 62 108 41 74 73 57 751

Mandati prema klubovima zastupnika i državama: 2019. – 2024. Konstituirajuća sjednica

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata