22. 10. 2019. - 11:30
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Konačni rezultati

Odaziv u Europskoj uniji po godini u postocima
Godina Europska unija
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%
22. 10. 2019. - 11:30
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv birača prema državi (%) Konačni rezultati

Odaziv u Europskoj uniji po državi i godini u postocima
Država 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019
Belgija 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47
Danska 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08
Njemačka 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38
Irska 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70
Francuska 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12
Italija 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50
Luksemburg 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24
Nizozemska 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93
Ujedinjena Kraljevina 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Grčka 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69
Španjolska 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73
Portugal 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75
Švedska 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27
Austrija 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80
Finska 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80
Češka 28,30 28,22 18,20 28,72
Estonija 26,83 43,90 36,52 37,60
Cipar 72,50 59,40 43,97 44,99
Litva 48,38 20,98 47,35 53,48
Latvija 41,34 53,70 30,24 33,53
Mađarska 38,50 36,31 28,97 43,36
Malta 82,39 78,79 74,80 72,70
Poljska 20,87 24,53 23,83 45,68
Slovenija 28,35 28,37 24,55 28,89
Slovačka 16,97 19,64 13,05 22,74
Bugarska 29,22 38,99 35,84 32,64
Rumunjska 29,47 27,67 32,44 51,20
Hrvatska 20,84 25,24 29,85
Ukupno u EU-u 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon