Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1999-2004 Parlament na odlasku

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
AT
7
6
0
0
2
0
0
6
21
Raspodjela državnih stranaka Austrija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Klub socijalista u Europskom parlamentu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
3
BE
5
6
5
0
6
0
0
3
25
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
3
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
CY
2
1
1
2
0
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Cipar u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CZ
13
7
1
3
0
0
0
0
24
Raspodjela državnih stranaka Češka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
3
1
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DE
53
35
0
7
4
0
0
0
99
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 53
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
43
10
Klub socijalista u Europskom parlamentu 35
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
35
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DK
1
2
6
3
0
1
3
0
16
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EE
2
1
2
0
0
1
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Estonija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EL
9
9
0
7
0
0
0
0
25
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Klub socijalista u Europskom parlamentu 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ES
28
24
2
4
5
0
0
1
64
Raspodjela državnih stranaka Španjolska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 28
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
27
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
24
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
FI
5
3
5
1
2
0
0
0
16
Raspodjela državnih stranaka Finska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub socijalista u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FR
21
18
1
15
9
4
9
10
87
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 21
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
13
6
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 18
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
17
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
3
3
2
2
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
3
Nezavisni zastupnici 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
4
1
HU
12
10
2
0
0
0
0
0
24
Raspodjela državnih stranaka Mađarska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
3
Klub socijalista u Europskom parlamentu 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IE
5
1
1
0
2
6
0
0
15
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IT
34
16
8
6
2
10
0
11
87
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 34
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
22
4
4
2
1
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
15
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
1
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
3
1
LT
3
5
5
0
0
0
0
0
13
Raspodjela državnih stranaka Litva u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LU
2
2
1
0
1
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LV
5
1
0
0
2
1
0
0
9
Raspodjela državnih stranaka Latvija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MT
3
2
0
0
0
0
0
0
5
Raspodjela državnih stranaka Malta u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub socijalista u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
9
6
8
1
4
0
3
0
31
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Klub socijalista u Europskom parlamentu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
2
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PL
13
27
0
0
0
4
0
10
54
Raspodjela državnih stranaka Poljska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
5
1
1
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 27
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
22
3
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
3
1
1
1
PT
9
12
0
2
0
2
0
0
25
Raspodjela državnih stranaka Portugal u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Klub socijalista u Europskom parlamentu 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SE
7
6
4
3
2
0
0
0
22
Raspodjela državnih stranaka Švedska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SI
3
1
3
0
0
0
0
0
7
Raspodjela državnih stranaka Slovenija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SK
7
2
1
1
0
1
0
2
14
Raspodjela državnih stranaka Slovačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
UK
37
29
11
0
6
0
3
1
87
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 37
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
36
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 29
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
28
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon