Ravnoteža među spolovima zastupnika po državi: 2004 Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po državi
Žene Muškarci
Europska unija 31% 69%
Belgija 33% 67%
Danska 43% 57%
Njemačka 33% 67%
Irska 38% 62%
Francuska 45% 55%
Italija 21% 79%
Luksemburg 50% 50%
Nizozemska 48% 52%
Ujedinjena Kraljevina 26% 74%
Grčka 29% 71%
Španjolska 25% 75%
Portugal 25% 75%
Švedska 47% 53%
Austrija 28% 72%
Finska 43% 57%
Češka 21% 79%
Estonija 50% 50%
Cipar 0% 100%
Litva 38% 62%
Latvija 33% 67%
Mađarska 37% 63%
Malta 0% 100%
Poljska 15% 85%
Slovenija 43% 57%
Slovačka 36% 64%
Bugarska 44% 56%
Rumunjska 29% 71%
8. 7. 2019. - 12:11
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini
Europska unija
Godina Žene Muškarci
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon