8. 7. 2019. - 12:11
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po državi: 2019 Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po državi
Žene Muškarci
Europska unija 41% 59%
Belgija 38% 62%
Danska 46% 54%
Njemačka 36% 64%
Irska 45% 55%
Francuska 50% 50%
Italija 41% 59%
Luksemburg 50% 50%
Nizozemska 50% 50%
Ujedinjena Kraljevina 47% 53%
Grčka 24% 76%
Španjolska 47% 53%
Portugal 43% 57%
Švedska 55% 45%
Austrija 50% 50%
Finska 54% 46%
Češka 33% 67%
Estonija 33% 67%
Cipar 0% 100%
Litva 27% 73%
Latvija 50% 50%
Mađarska 38% 62%
Malta 50% 50%
Poljska 35% 65%
Slovenija 50% 50%
Slovačka 15% 85%
Bugarska 29% 71%
Rumunjska 22% 78%
Hrvatska 36% 64%
8. 7. 2019. - 12:11
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini
Europska unija
Godina Žene Muškarci
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon