Europski parlament: 2004. – 2009. Parlament na odlasku

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 288 36,69%
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 218 27,77%
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 100 12,74%
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda 44 5,61%
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 43 5,48%
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 40 5,10%
IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 22 2,80%
NI - Nezavisni zastupnici 30 3,82%

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon