Europski parlament: 2014. – 2019. Konstituirajuća sjednica

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 221 29,43%
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 191 25,43%
ECR - Europski konzervativci i reformisti 70 9,32%
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 67 8,92%
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 52 6,92%
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 50 6,66%
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 48 6,39%
NI - Nezavisni zastupnici 52 6,92%

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon