Europski parlament: 2014. – 2019. Parlament na odlasku

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 216 28,84%
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 185 24,70%
ECR - Europski konzervativci i reformisti 77 10,28%
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 69 9,21%
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 52 6,94%
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 52 6,94%
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 42 5,61%
ENS - Klub zastupnika Europe nacija i sloboda 36 4,81%
NI - Nezavisni zastupnici 20 2,67%

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon