2019-10-22 - 11:30
Visi laikai pateikiami GMT+2

Dalyvavimas rinkimuose pagal metus Galutiniai rezultatai

Dalyvavimas rinkimuose Europos Sąjungoje pagal metus, procentiniais taškais
Metai Europos Sąjunga
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%
2019-10-22 - 11:30
Visi laikai pateikiami GMT+2

Dalyvavimas rinkimuose pagal šalis (%) Galutiniai rezultatai

Dalyvavimas rinkimuose Europos Sąjungos pagal šalis ir metus, procentiniais taškais
Šalis 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019
Belgija 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47
Danija 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08
Vokietija 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38
Airija 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70
Prancūzija 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12
Italija 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50
Liuksemburgas 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24
Nyderlandai 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93
Jungtinė Karalystė 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Graikija 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69
Ispanija 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73
Portugalija 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75
Švedija 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27
Austrija 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80
Suomija 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80
Čekija 28,30 28,22 18,20 28,72
Estija 26,83 43,90 36,52 37,60
Kipras 72,50 59,40 43,97 44,99
Lietuva 48,38 20,98 47,35 53,48
Latvija 41,34 53,70 30,24 33,53
Vengrija 38,50 36,31 28,97 43,36
Malta 82,39 78,79 74,80 72,70
Lenkija 20,87 24,53 23,83 45,68
Slovėnija 28,35 28,37 24,55 28,89
Slovakija 16,97 19,64 13,05 22,74
Bulgarija 29,22 38,99 35,84 32,64
Rumunija 29,47 27,67 32,44 51,20
Kroatija 20,84 25,24 29,85
Iš viso ES 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66
Atsisiųsti ir dalytis
Atsisiųsti grafiką