Steigiamoji sesija - 2019-10-23

2019-07-02 - 10:00
Visi laikai pateikiami GMT+2

Europos Parlamentas 2019–2024 m. Steigiamoji sesija

Politinės frakcijos Vietų skaičius
ELP - Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 182
S&D - Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Žalieji/ELA - Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 74
ID - Identity and Democracy 73
EKR - Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija 62
GUE/NGL - Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 41
NI - Nepriklausomi nariai 57
Iš viso vietų

Politinės grupės Europos Parlamente

  • ELP - Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
  • S&D - Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
  • EKR - Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
  • Žalieji/ELA - Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Nepriklausomi nariai

Vadovaujantis Parlamento darbo tvarkos taisyklėmis, nuo 2009 m. frakciją sudaro mažiausiai 25 Parlamento nariai, išrinkti bent septyniose valstybėse narėse.

Šaltinis: Europos Parlamentas, bendradarbiaujant su „Kantar“

Graikija

Rezultatų tipas:

Apytikriai rezultatai: Apskaičiavimas, nustatytas „Kantar“ remiantis prieinamais nacionaliniais skaičiavimais arba valstybėje narėje paskelbtais ir publikuotais apklausų duomenimis pasibaigus balsavimui, remiantis žinomais ir patikimais nacionaliniais apklausų institutais.

Projekcija: Europos Parlamento projekcija yra jo sudėties, kurią nulemia rinkimų rezultatai, apytikris apskaičiavimas, nustatytas „Kantar“ remiantis prieinamais rezultatais, apytikriais skaičiavimais arba valstybėse narėse paskelbtais apklausų duomenimis pasibaigus balsavimui. Be išankstinių nuostatų dėl naujai išrinkto Parlamento sudėties, projekcija remiasi kadenciją baigiančio Parlamento struktūra.

Preliminarūs rezultatai: Europos Parlamento sudėtis pagal prieinamus išankstinius arba galutinius nacionalinius rezultatus, paskelbtus pasibaigus balsavimui visose valstybėse narėse, remiantis kadenciją baigiančio Parlamento struktūra.

Preliminarūs rezultatai: Pirmieji rezultatai, pristatyti už rinkimus valstybėje narėje atsakingos įstaigos pagal suskaičiuotų balsų procentinę dalį.

Galutiniai rezultatai: Oficialios už rinkimus atsakingos įstaigos valstybėje narėje paskelbti rezultatai suskaičiavus visus balsus.

Oficialūs rezultatai: Galutiniai rezultatai, paskelbti oficialios už rinkimus atsakingos įstaigos ir patvirtinti nacionalinės teisėkūros institucijos.

Steigiamoji sesija: Naujai išrinkto Europos Parlamento oficialiai paskelbti rezultatai, patikrinus naujai išrinktų EP narių įgaliojimus.

Šaltinis: Europos Parlamentas, bendradarbiaujant su „Kantar“

2019-10-22 - 11:30
Visi laikai pateikiami GMT+2

Dalyvavimas rinkimuose pagal šalis Galutiniai rezultatai

Dalyvavimas rinkimuose pagal šalis procentiniais taškais
Šalis Procentinė dalis (%)
Europos Sąjunga 50,66%
Airija 49,70%
Austrija 59,80%
Belgija 88,47%
Bulgarija 32,64%
Čekija 28,72%
Danija 66,08%
Estija 37,60%
Graikija 58,69%
Ispanija 60,73%
Italija 54,50%
Jungtinė Karalystė 37,18%
Kipras 44,99%
Kroatija 29,85%
Latvija 33,53%
Lenkija 45,68%
Lietuva 53,48%
Liuksemburgas 84,24%
Malta 72,70%
Nyderlandai 41,93%
Portugalija 30,75%
Prancūzija 50,12%
Rumunija 51,20%
Slovakija 22,74%
Slovėnija 28,89%
Suomija 40,80%
Švedija 55,27%
Vengrija 43,36%
Vokietija 61,38%

Šaltinis: Europos Parlamentas, bendradarbiaujant su „Kantar“

Atsisiųsti ir dalytis
Atsisiųsti grafiką