Konstitutīvā sesija - 23.10.2019.

02.07.2019. - 10:00
Visi laiki norādīti GMT+2

Eiropas Parlaments 2019 - 2024 Konstitutīvā sesija

Politiskās grupas Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 182
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 74
ID - Identity and Democracy 73
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 62
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 41
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 57
Vietas kopā

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
  • S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
  • EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
  • Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Avots: Eiropas Parlaments sadarbojas ar uzņēmumu ‘’Kantar’’

Luksemburga

Rezultātu veids:

Aplēses: Veiktais apkopojums balstīts uz dalībvalstīs veiktajām uzticamu aptauju datiem vai aplēsēm, kas publicēti attiecīgajā dalībvalstī pēc balsošanas beigām. Pēc Eiropas Parlamenta pasūtījuma datus apkopojis uzņēmums “Kantar”.

Projekcija: Nākamā Eiropas Parlamenta sasaukuma vietu sadalījuma projekcija balstīta uz Eiropas Savienības dalībvalstīs veikto uzticamu aptauju datiem. Projekcija aprēķināta, izmantojot pieejamo vēlēšanu rezultātu apkopojumu, aplēsēm vai aptauju datiem, kas publicēti dalībvalstīs pēc balsošanas beigām. Pēc Eiropas Parlamenta pasūtījuma tos apkopojis uzņēmums “Kantar”. Neņemot vērā jaunievēlētā Parlamenta sastāvu, šī prognoze veikta par pamatu ņemot aizejošā Parlamenta struktūru.

Provizoriski: Nākamā Eiropas Parlamenta iespējamais sastāvs balstīts uz pieejamajiem provizoriskajiem vai galīgajiem dalībvalstu vēlēšanu rezultātiem, kas publicēti pēc balsošanas beigām visās dalībvalstīs, par pamatu ņemot aizejošā Parlamenta struktūru.

Provizoriskie rezultāti: pirmie rezultāti, ko sniegusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz saskaitīto balsu procentuālo attiecību.

Galīgie rezultāti: rezultāti, ko publicējusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija pēc visu balsu saskaitīšanas.

Oficiālie rezultāti: galīgie rezultāti, ko izsludinājusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija un ko apstiprinājusi valsts likumdevēja iestāde.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Avots: Eiropas Parlaments sadarbojas ar uzņēmumu ‘’Kantar’’

22.10.2019. - 11:30
Visi laiki norādīti GMT+2

Vēlētāju aktivitāte katrā valstī Galīgie rezultāti

Vēlētāju aktivitāte atsevišķā valstī, procentu punktos
Valsts Procentuālā attiecība (%)
Eiropas Savienība 50,66%
Apvienotā Karaliste 37,18%
Austrija 59,80%
Beļģija 88,47%
Bulgārija 32,64%
Čehija 28,72%
Dānija 66,08%
Francija 50,12%
Grieķija 58,69%
Horvātija 29,85%
Igaunija 37,60%
Īrija 49,70%
Itālija 54,50%
Kipra 44,99%
Latvija 33,53%
Lietuva 53,48%
Luksemburga 84,24%
Malta 72,70%
Nīderlande 41,93%
Polija 45,68%
Portugāle 30,75%
Rumānija 51,20%
Slovākija 22,74%
Slovēnija 28,89%
Somija 40,80%
Spānija 60,73%
Ungārija 43,36%
Vācija 61,38%
Zviedrija 55,27%
Skatīt pilnu informāciju

Avots: Eiropas Parlaments sadarbojas ar uzņēmumu ‘’Kantar’’

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku