Vietas politisko grupu dalījumā: 2014.-2019. Apvienotā Karaliste - Lielbritānija - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
S&D 18
Zaļie/EBA 6
ALDE 1
ETP 2
EKR 18
EFDD 18
ENF 3
NI 2

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
  • S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
  • EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
  • ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
  • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
  • Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
  • EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa”
  • ENF - Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa”
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 2014.-2019. Apvienotā Karaliste - Lielbritānija - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Lab. Labour Party 18
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Cons. Conservative Party 18
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” 18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Ind. (former UKIP) Independent 5
The Brexit Party (former UKIP) The Brexit Party 12
SDP (former UKIP) Social Democratic Party 1
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PC-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 3
ENF - Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa” 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UKIP United Kingdom Independence Party 2
Ind. (former UKIP) Independent 1
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Cons. Conservative Party 2
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Ldem Liberal Democrats 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UKIP United Kingdom Independence Party 1
Ind. (former UKIP) Independent 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku