Vietas politisko grupu dalījumā: 2004.-2009. Austrija - Konstitutīvā sesija

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PSE 7
Verts/ALE 2
ETP-ED 6
NI 3

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
  • PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
  • ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
  • Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
  • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
  • IND/DEM - Neatkarības/Demokrātijas grupa
  • UEN - Nāciju Eiropas grupa
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 2004.-2009. Austrija - Konstitutīvā sesija

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 7
ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ÖVP Österreichische Volkspartei 6
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
MARTIN Liste Dr. Hans-Peter Martin - für echte Kontrolle in Brüssel 2
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

02.07.2019. - 16:25
Visi laiki norādīti GMT+2

Eiropas Parlamenta deputātu dzimumu līdzsvars pēc gada Austrija - Konstitutīvā sesija

Eiropas Parlamenta deputātu nacionālais un Eiropas dzimumu līdzsvars pēc gada
Austrija Eiropas Savienība
Gads Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši
1999 38% 62% 30% 70%
2004 28% 72% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 44% 56% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
28.05.2019. - 14:38
Visi laiki norādīti GMT+2

Vēlētāju aktivitāte pa gadiem Austrija - Galīgie rezultāti

Nacionālā un Eiropas vēlētāju aktivitāte pēc gada, procentu punktos
Gads Austrija Eiropas Savienība
1996 67,73%
1999 49,40% 49,51%
2004 42,43% 45,47%
2009 45,97% 42,97%
2014 45,39% 42,61%
2019 59,80% 50,66%
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku