Vietas politisko grupu dalījumā: 1979.-1984. Dānija - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
COM 1
S 4
CDI 4
L 3
PPE 1
ED 2
DEP 1

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • S - Socialistu grupa
  • PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa)
  • ED - Eiropas demokratu grupa
  • COM - Komunistu un sabiedroto grupa
  • L - Liberalu un demokratu grupa
  • DEP - Eiropas Progresivo demokratu grupa
  • CDI - Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1979.-1984. Dānija - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
S - Socialistu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
S Socialdemokratiet 3
Siumut Siumut 1
CDI - Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FolkB Folkebevægelsen mod EU 4
L - Liberalu un demokratu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
V Venstre 3
ED - Eiropas demokratu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
KF Konservative Folkeparti 2
PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CD Centrum-Demokraterne 1
COM - Komunistu un sabiedroto grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SF Socialistisk Folkeparti 1
DEP - Eiropas Progresivo demokratu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
KF Konservative Folkeparti 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku