Vietas politisko grupu dalījumā: 1989.-1994. Dānija - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
S 3
V 1
ARC 4
LDR 2
PPE 4
NI 2

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • S - Socialistu grupa
  • PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa)
  • LDR - Liberalu un demokratisko reformistu grupa
  • V - Zalie Eiropas Parlamenta
  • RDE - Eiropas Demokratu alianses grupa
  • ARC - Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta
  • CG - Kreiso apvieniba
  • DR - Eiropas Tiesibu tehniska grupa
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1989.-1994. Dānija - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CD Centrum-Demokraterne 2
KF Konservative Folkeparti 2
ARC - Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
JuniB. Junibevægelsen 3
FolkB. Folkebevægelsen mod EU 1
S - Socialistu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
S Socialdemokratiet 3
LDR - Liberalu un demokratisko reformistu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
V Venstre 2
V - Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SF Socialistisk Folkeparti 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Løsgænger Løsgænger 2

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku