Vietas politisko grupu dalījumā: 1979.-1984. Vācija - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
S 35
L 4
PPE 42

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • S - Socialistu grupa
  • PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa)
  • ED - Eiropas demokratu grupa
  • COM - Komunistu un sabiedroto grupa
  • L - Liberalu un demokratu grupa
  • DEP - Eiropas Progresivo demokratu grupa
  • CDI - Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1979.-1984. Vācija - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 42
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CDU Christlich Demokratische Union 34
CSU Christlich Soziale Union 8
S - Socialistu grupa 35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 35
L - Liberalu un demokratu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
F.D.P Freie Demokratische Partei 4

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku