Dalībvalstu rezultāti Šī tīmekļa vietnes sadaļa ir veltīta vēlēšanu rezultātiem visās dalībvalstīs

Konstitutīvā sesija - 23.10.2019.

Eiropas Savienība

Izvēloties valsti kartē vai nolaižamajā izvēlnē, par dalībvalsti jūs varat atrast sekojošu informāciju:

Izvēloties valsti, par dalībvalsti jūs varat atrast sekojošu informāciju:

  • Rezultāti dalībvalstu partiju dalījumā
  • Vietas politisko grupu dalījumā
  • Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām
  • Eiropas Parlamenta dzimumu līdzsvars katrās Eiropas vēlēšanās
  • Vēlēšanu aktivitātes rādītāji katrās Eiropas vēlēšanās
Rezultātu pieejamība pēc dalībvalsts, pieejamības veids un pēdējo atjauninājumu laiks
Pieejamie rezultāti dalībvalstu dalījumā
Valsts Rezultātu veids Pēdējoreiz atjaunināts
Apvienotā Karaliste Konstitutīvā sesija
Austrija Konstitutīvā sesija
Beļģija Konstitutīvā sesija
Bulgārija Konstitutīvā sesija
Čehija Konstitutīvā sesija
Dānija Konstitutīvā sesija
Francija Konstitutīvā sesija
Grieķija Konstitutīvā sesija
Horvātija Konstitutīvā sesija
Igaunija Konstitutīvā sesija
Īrija Konstitutīvā sesija
Itālija Konstitutīvā sesija
Kipra Konstitutīvā sesija
Latvija Konstitutīvā sesija
Lietuva Konstitutīvā sesija
Luksemburga Konstitutīvā sesija
Malta Konstitutīvā sesija
Nīderlande Konstitutīvā sesija
Polija Konstitutīvā sesija
Portugāle Konstitutīvā sesija
Rumānija Konstitutīvā sesija
Slovākija Konstitutīvā sesija
Slovēnija Konstitutīvā sesija
Somija Konstitutīvā sesija
Spānija Konstitutīvā sesija
Ungārija Konstitutīvā sesija
Vācija Konstitutīvā sesija
Zviedrija Konstitutīvā sesija

Rezultātu veids:

Aplēses: Veiktais apkopojums balstīts uz dalībvalstīs veiktajām uzticamu aptauju datiem vai aplēsēm, kas publicēti attiecīgajā dalībvalstī pēc balsošanas beigām. Pēc Eiropas Parlamenta pasūtījuma datus apkopojis uzņēmums “Kantar”.

Provizoriskie rezultāti: pirmie rezultāti, ko sniegusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz saskaitīto balsu procentuālo attiecību.

Galīgie rezultāti: rezultāti, ko publicējusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija pēc visu balsu saskaitīšanas.

Oficiālie rezultāti: galīgie rezultāti, ko izsludinājusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija un ko apstiprinājusi valsts likumdevēja iestāde.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Avots: Eiropas Parlaments sadarbojas ar uzņēmumu ‘’Kantar’’