Salīdzināšanas rīks

Rezultātu veids:

Aplēses: Veiktais apkopojums balstīts uz dalībvalstīs veiktajām uzticamu aptauju datiem vai aplēsēm, kas publicēti attiecīgajā dalībvalstī pēc balsošanas beigām. Pēc Eiropas Parlamenta pasūtījuma datus apkopojis uzņēmums “Kantar”.

Projekcija: Nākamā Eiropas Parlamenta sasaukuma vietu sadalījuma projekcija balstīta uz Eiropas Savienības dalībvalstīs veikto uzticamu aptauju datiem. Projekcija aprēķināta, izmantojot pieejamo vēlēšanu rezultātu apkopojumu, aplēsēm vai aptauju datiem, kas publicēti dalībvalstīs pēc balsošanas beigām. Pēc Eiropas Parlamenta pasūtījuma tos apkopojis uzņēmums “Kantar”. Neņemot vērā jaunievēlētā Parlamenta sastāvu, šī prognoze veikta par pamatu ņemot aizejošā Parlamenta struktūru.

Provizoriski: Nākamā Eiropas Parlamenta iespējamais sastāvs balstīts uz pieejamajiem provizoriskajiem vai galīgajiem dalībvalstu vēlēšanu rezultātiem, kas publicēti pēc balsošanas beigām visās dalībvalstīs, par pamatu ņemot aizejošā Parlamenta struktūru.

Provizoriskie rezultāti: pirmie rezultāti, ko sniegusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz saskaitīto balsu procentuālo attiecību.

Galīgie rezultāti: rezultāti, ko publicējusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija pēc visu balsu saskaitīšanas.

Oficiālie rezultāti: galīgie rezultāti, ko izsludinājusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija un ko apstiprinājusi valsts likumdevēja iestāde.

Konstitutīvā sesija: rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Avots: Eiropas Parlaments sadarbojas ar uzņēmumu ‘’Kantar’’

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku