Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1979-1984 Aizejošais parlaments

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
BE
1,61%
2,30%
0,00%
0,00%
0,92%
0,00%
0,46%
0,23%
5,53%
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 1,61%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,92
0,69
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 2,30%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,61
0,69
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 0,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,46
0,46
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa 0,46%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
0,23
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
DE
8,06%
9,68%
0,00%
0,00%
0,92%
0,00%
0,00%
0,00%
18,66%
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 8,06%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8,06
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 9,68%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7,83
1,84
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 0,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,92
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
0,92%
0,23%
0,46%
0,23%
0,69%
0,23%
0,92%
0,00%
3,69%
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 0,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,69
0,23
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 0,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
Eiropas demokratu grupa 0,46%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,46
Komunistu un sabiedroto grupa 0,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
Liberalu un demokratu grupa 0,69%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,69
Eiropas Progresivo demokratu grupa 0,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa 0,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,92
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
2,30%
1,84%
0,00%
0,92%
0,00%
0,00%
0,00%
0,46%
5,53%
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 2,30%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,30
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1,84%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,84
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Komunistu un sabiedroto grupa 0,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,92
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,46%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
0,23
FR
5,30%
2,07%
0,00%
4,38%
3,46%
3,46%
0,00%
0,00%
18,66%
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 5,30%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4,84
0,23
0,23
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 2,07%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,07
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Komunistu un sabiedroto grupa 4,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4,38
Liberalu un demokratu grupa 3,46%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,46
Eiropas Progresivo demokratu grupa 3,46%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,46
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IE
0,92%
0,92%
0,00%
0,00%
0,23%
1,15%
0,23%
0,00%
3,46%
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 0,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,92
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 0,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,92
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 0,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
Eiropas Progresivo demokratu grupa 1,15%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,15
Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa 0,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
3,23%
6,91%
0,00%
5,53%
1,15%
0,00%
0,92%
0,92%
18,66%
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 3,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,07
0,92
0,23
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 6,91%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6,68
0,23
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Komunistu un sabiedroto grupa 5,53%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4,38
1,15
Liberalu un demokratu grupa 1,15%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,69
0,46
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa 0,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,46
0,23
0,23
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,92
LU
0,23%
0,69%
0,00%
0,00%
0,46%
0,00%
0,00%
0,00%
1,38%
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 0,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 0,69%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,69
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 0,46%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,46
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
2,07%
2,30%
0,00%
0,00%
0,92%
0,00%
0,00%
0,46%
5,76%
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 2,07%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,07
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 2,30%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,30
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Liberalu un demokratu grupa 0,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,92
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,46%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,46
UK
3,92%
0,00%
14,06%
0,00%
0,00%
0,23%
0,23%
0,23%
18,66%
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 3,92%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,69
0,23
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas demokratu grupa 14,06%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
13,82
0,23
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Progresivo demokratu grupa 0,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
Neatkarigo grupu un deputatu tehniskas sadarbibas un aizsardzibas grupa 0,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,23
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku