Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1989-1994 Aizejošais parlaments

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
BE
1,54%
1,35%
0,77%
0,58%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,00%
4,63%
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 1,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,97
0,58
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,97
0,39
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 0,77%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,39
0,39
Zalie Eiropas Parlamenta 0,58%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,39
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Tiesibu tehniska grupa 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DE
5,98%
6,18%
0,97%
1,16%
0,00%
0,19%
0,00%
0,39%
0,77%
15,64%
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 5,98%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5,98
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 6,18%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4,83
1,35
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 0,97%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,77
0,19
Zalie Eiropas Parlamenta 1,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,16
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Tiesibu tehniska grupa 0,39%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,39
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,77%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,39
0,19
0,19
DK
0,58%
0,77%
0,39%
0,19%
0,00%
0,77%
0,00%
0,00%
0,39%
3,09%
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 0,58%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,58
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 0,77%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,39
0,39
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 0,39%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,39
Zalie Eiropas Parlamenta 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 0,77%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,58
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,39%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,39
EL
1,74%
1,93%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,58%
0,00%
0,19%
4,63%
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 1,74%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,74
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1,93%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,93
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Kreiso apvieniba 0,58%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
0,19
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
ES
5,21%
3,28%
0,97%
0,19%
0,39%
0,58%
0,00%
0,00%
0,97%
11,58%
Spānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 5,21%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4,63
0,58
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 3,28%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,90
0,19
0,19
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 0,97%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,77
0,19
Zalie Eiropas Parlamenta 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Eiropas Demokratu alianses grupa 0,39%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,39
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 0,58%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
0,19
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,97%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,77
0,19
FR
4,05%
2,32%
1,74%
1,54%
2,12%
0,19%
1,35%
1,74%
0,58%
15,64%
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 4,05%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,09
0,39
0,19
0,19
0,19
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 2,32%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,16
0,39
0,19
0,19
0,19
0,19
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 1,74%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,97
0,19
0,19
0,19
0,19
Zalie Eiropas Parlamenta 1,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,54
Eiropas Demokratu alianses grupa 2,12%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,12
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Kreiso apvieniba 1,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,35
Eiropas Tiesibu tehniska grupa 1,74%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,74
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,58%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
0,19
0,19
IE
0,19%
0,77%
0,39%
0,00%
1,16%
0,19%
0,00%
0,00%
0,19%
2,90%
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 0,77%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,77
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 0,39%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 1,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,16
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
IT
6,56%
5,21%
0,77%
1,16%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
1,74%
15,64%
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 6,56%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,86
2,32
0,39
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 5,21%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5,02
0,19
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 0,77%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,39
0,19
0,19
Zalie Eiropas Parlamenta 1,16%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,58
0,39
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1,74%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,77
0,39
0,39
0,19
LU
0,39%
0,58%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,16%
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 0,39%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,39
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 0,58%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,58
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
1,54%
1,93%
0,77%
0,39%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
4,83%
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 1,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,54
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1,93%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,93
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 0,77%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,58
0,19
Zalie Eiropas Parlamenta 0,39%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
PT
1,54%
0,58%
1,74%
0,00%
0,00%
0,19%
0,58%
0,00%
0,00%
4,63%
Portugāle dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 1,54%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,35
0,19
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 0,58%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,58
Liberalu un demokratisko reformistu grupa 1,74%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,74
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Kreiso apvieniba 0,58%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,58
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UK
8,88%
6,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,19%
15,64%
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Socialistu grupa 8,88%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8,69
0,19
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 6,37%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6,18
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,19%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,19
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku