Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1994-1999 Konstitutīvā sesija

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
BE
1,06%
1,23%
1,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,35%
0,18%
0,00%
0,53%
4,41%
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 1,06%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,53
0,53
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,71
0,35
0,18
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1,06%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,53
0,35
0,18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 0,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,18
0,18
Eiropas Radikalu alianses grupa 0,18%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,53%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
0,18
DE
7,05%
8,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,12%
0,00%
0,00%
0,00%
17,46%
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 7,05%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7,05
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 8,29%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6,88
1,41
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 2,12%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
0,53%
0,53%
0,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,71%
0,00%
2,82%
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 0,53%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,53
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 0,53%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,53
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,88%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,71
0,18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 0,18%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Naciju grupas Eiropa (Koordinacijas grupa) 0,71%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
0,35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
1,76%
1,59%
0,00%
0,71%
0,00%
0,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,41%
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 1,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,76
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1,59%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,59
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Kreiso apvienibas konfederala grupa 0,71%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
0,35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 0,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ES
3,88%
5,29%
0,35%
1,59%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,00%
11,29%
Spānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 3,88%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,88
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 5,29%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4,94
0,18
0,18
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
Eiropas Kreiso apvienibas konfederala grupa 1,59%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,88
0,71
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Radikalu alianses grupa 0,18%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FR
2,65%
2,29%
0,18%
1,23%
0,00%
2,47%
0,00%
2,29%
2,29%
1,94%
15,34%
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 2,65%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,47
0,18
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 2,29%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,71
0,71
0,35
0,18
0,18
0,18
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,18%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,18
Eiropas Kreiso apvienibas konfederala grupa 1,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,23
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 2,47%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,47
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Radikalu alianses grupa 2,29%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,23
1,06
Naciju grupas Eiropa (Koordinacijas grupa) 2,29%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,94
0,18
0,18
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1,94%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,94
IE
0,18%
0,71%
0,18%
0,00%
0,00%
1,23%
0,35%
0,00%
0,00%
0,00%
2,65%
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 0,18%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,18
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 0,71%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,71
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,18%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 1,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,23
Zalie Eiropas Parlamenta 0,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
3,17%
2,12%
1,23%
0,88%
4,76%
0,00%
0,71%
0,35%
0,00%
2,12%
15,34%
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 3,17%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,65
0,35
0,18
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 2,12%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,41
0,53
0,18
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1,23%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,06
0,18
Eiropas Kreiso apvienibas konfederala grupa 0,88%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,88
Forza Europa grupa 4,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4,41
0,35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 0,71%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,53
0,18
Eiropas Radikalu alianses grupa 0,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 2,12%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,76
0,18
0,18
LU
0,35%
0,35%
0,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,00%
0,00%
1,06%
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 0,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 0,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,18%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 0,18%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
1,41%
1,76%
1,76%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,35%
0,00%
5,47%
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 1,41%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,41
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,76
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,06
0,71
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zalie Eiropas Parlamenta 0,18%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Naciju grupas Eiropa (Koordinacijas grupa) 0,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PT
1,76%
0,00%
1,59%
0,53%
0,00%
0,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,41%
Portugāle dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 1,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,76
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1,59%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,59
Eiropas Kreiso apvienibas konfederala grupa 0,53%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,53
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Demokratu alianses grupa 0,53%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,53
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UK
11,11%
3,35%
0,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,35%
0,00%
0,18%
15,34%
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Sociālistu partijas grupa 11,11%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10,93
0,18
Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 3,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,17
0,18
Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 0,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Radikalu alianses grupa 0,35%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,35
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,18%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,18
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku