Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 2004-2009 Aizejošais parlaments

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
AT
6
7
1
0
2
0
0
2
18
Austrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
BE
6
7
6
0
2
0
0
3
24
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
1
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
3
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
BG
5
5
5
0
0
0
0
3
18
Bulgārija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
CY
3
0
1
0
0
2
0
0
6
Kipra dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CZ
14
2
0
0
0
6
1
1
24
Čehija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 14
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
2
2
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Neatkarības/Demokrātijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
DE
49
24
7
0
13
6
0
0
99
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 49
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
40
9
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 24
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
23
1
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
13
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
1
5
4
1
1
1
1
0
14
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
Nāciju Eiropas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Neatkarības/Demokrātijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EE
1
3
2
0
0
0
0
0
6
Igaunija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
11
8
0
0
0
4
1
0
24
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 11
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
11
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
1
Neatkarības/Demokrātijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ES
24
24
2
0
3
1
0
0
54
Spānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 24
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
24
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 24
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
22
2
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FI
4
3
5
0
1
1
0
0
14
Somija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FR
18
31
10
0
6
3
3
7
78
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
17
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 31
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
31
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Neatkarības/Demokrātijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
1
HU
13
9
2
0
0
0
0
0
24
Ungārija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
11
1
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IE
5
1
1
4
0
1
1
0
13
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Nāciju Eiropas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Neatkarības/Demokrātijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
24
17
12
13
2
7
0
3
78
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 24
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
20
2
1
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 17
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
4
3
2
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
9
2
1
Nāciju Eiropas grupa 13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
3
1
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
1
LT
2
2
7
2
0
0
0
0
13
Lietuva dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
1
Nāciju Eiropas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LU
3
1
1
0
1
0
0
0
6
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LV
3
0
1
4
1
0
0
0
9
Latvija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Nāciju Eiropas grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
MT
2
3
0
0
0
0
0
0
5
Malta dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
7
7
5
0
4
2
2
0
27
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Neatkarības/Demokrātijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PL
15
9
6
20
0
0
3
1
54
Polija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 15
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
13
1
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
2
1
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
Nāciju Eiropas grupa 20
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
5
4
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Neatkarības/Demokrātijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
PT
9
12
0
0
0
3
0
0
24
Portugāle dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
7
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
RO
18
10
6
0
1
0
0
0
35
Rumānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 18
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
16
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
10
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SE
6
5
3
0
1
2
2
0
19
Zviedrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
4
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
1
1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Neatkarības/Demokrātijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SI
4
1
2
0
0
0
0
0
7
Slovēnija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SK
8
3
0
0
0
0
0
3
14
Slovākija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
3
2
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3
UK
27
19
11
0
5
1
8
7
78
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 27
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
26
1
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 19
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
19
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 11
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
11
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
1
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1
Neatkarības/Demokrātijas grupa 8
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
8
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2
2
2
1
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku